Ercan VELİOĞLU
Enstitü Müdürü    KTU Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümünden 1981 yılında mezun oldu. 1986-1992 yılları arasında Amenajman Başmühendisliğinde mühendis olarak çalıştı. 1992 yılında mühendis olarak atandığı Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Müdürlüğünde, 1996 yılında Başmühendis, 2010 yılında Müdür Yardımcısı oldu. 2014 yılında Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’ne Müdür Yardımcısı olarak atandı. Vekâleten müdürlük görevini yürütmekte iken 3 Temmuz 2017 yılında asaleten müdürlüğe atanmıştır.

    Tohum teknolojisi ve moleküler genetik konularında uzmanlaşmıştır. Finlandiya, ABD, Kanada, Yeni Zelenda, Gürcistan, Almanya ve Norveç’ te mesleği ile ilgili bilimsel çalışmalarda bulunmuştur. Akdeniz, Bilkent ve Ege Üniversitelerinde uzmanlık alanıyla ilgili kurs ve eğitimlere katılmıştır. Birçok Silvikültür ve tohum-fidan seminerlerinde eğitici olarak görev almıştır.

   Halen 1 projede yürütücü, 3 projede ise araştırmacı olarak görev almaktadır. Biten 16 araştırma projesinde görev almıştır. 48 yayını bulunmaktadır. Evli ve tek çocuk babasıdır​

​​​​​​​​​